... mutta styroxlieriöllä ja pienellä ilmapumpulla pystyy helposti pitämään sulana reiän, jonka kautta haitalliset kaasut pääsevät pois altaasta.