Kalat on siirretty altaaseen ja tutustumiskierros on parhaillaan menossa.