Altaaseen on lisätty pummpusyöttöinen siiviläsuodatin, jonka siivilöi roskat 250 mikrometriin asti.